Souhrn všech akcí a slev CK Alexandria

Rozhodujte se bez rizika, v nejhorším případě vyděláte!

Cestovní kancelář ALEXANDRIA vnímá a chápe znepokojení zákazníků způsobené obavami ze šíření koronaviru. Naším cílem je bezpečnost a spokojenost našich zákazníků. Chápeme, že v současné situaci se lidé bojí nejen o své zdraví, ale také o své peníze.
Snažíme se udělat vše, co je v našich silách. Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout několik možností, které pomohou při vašem rozhodování a zároveň Vás nenutí se rozhodnout nyní, kdy ještě nevíte, jaká bude reálná situace v době Vaší dovolené.

Na všechny zájezdy (platí i u již zakoupených zájezdů), z nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2020 se nově vztahuje následující akce:

Každý zákazník CK Alexandria má až do 30. dne před odletem či odjezdem možnost se rozhodnout a vybrat si z následujících možností:

 1. možnost rozhodnout se, že si chci svůj zájezd odložit na rok 2021 a získat 125% hodnoty zaplacené částky.
  1. Rozhodne-li se zákazník nejpozději 30 dnů před odletem, že má zájem svůj zájezd zrealizovat až v roce 2021, získá 125 % hodnoty zaplacené částky k čerpání na nákup libovolného zájezdu z nabídky CK Alexandria na léto 2021.
  2. Zákazník má možnost vybrat si tento zájezd až do 31. 3. 2021.
  3. Hodnotu 125% částky zaplacené na zálohách dle Smlouvy o zájezdu lze čerpat na zájezd v ceně minimálně odpovídající této hodnotě či vyšší.
  4. Např. pokud jste na zálohách zaplatili 20 000 Kč a rozhodnete se nejpozději 30 dnů před odletem, že preferujete dovolenou odložit, budete mít místo 20 000 Kč rovnou 25 000 Kč na nákup zájezdu na léto 2021. Toto navýšení nelze vyplatit v penězích.
 2. realizace zájezdu dle smlouvy,
 3. možnost změny zájezdu zcela zdarma až do 30 dnů před odletem (detailní informace a postup zde)
 4. možnost zrušení zájezdu bez uvedení důvodu za minimální stornopoplatek ve výši 10% z ceny (nově až do 30 dnů před odletem tedy ve stejné výši, jaká je platná i nyní).

Podmínkou k možnosti uplatnění uvedené akce je platba předepsaných záloh dle Smlouvy o zájezdu.
Pokud má zákazník rozložené platby na tři splátky, pak může akci uplatnit pouze má-li uhrazeny obě zálohy, tj. 50% celkové ceny.

Pokud má zákazník platbu zájezdu rozloženou na dvě splátky (standardní záloha - 5000 Kč/dospělá osoba a 1 000 Kč/ dítě), pak akci může uplatnit, i po zaplacení zálohy.

Případné zrušení zájezdu z důvodu karantény nebo jiného bezpečnostního opatření se řídí platnými zákony, Alexandria tedy zruší Smlouvu o zájezdu a nabídne Vám možnost vrácení peněz za zrušený zájezd či možnost rozhodnout se, že si chci svůj zájezd odložit na rok 2021 a získat 125% hodnoty zaplacené částky (za stejně výhodných podmínek, jako je uvedeno výše ve variantě a).

Nemusíte se rozhodovat nyní. Můžete se tak v klidu a bez rizika rozhodnout až podle aktuální situace před odletem, zda a kam chcete cestovat, příp. že si chcete dovolenou odložit a své peníze zhodnotit.

O své peníze v žádném případě nepřijdete!

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Bezplatná změna Smlouvy o zájezdu

Cestovní kancelář ALEXANDRIA vnímá a registruje znepokojení zákazníků způsobené obavami ze šíření koronaviru. Věříme, že do letní sezony je ještě daleko a do jejího zahájení se situace uklidní. Zároveň však chápeme aktuální pocity zákazníků a jejich nejistotu ohledně výběru dovolené. Proto jsme se rozhodli poskytnout všem našim zákazníkům výhody, které zaručí, že při plánování dovolené se nemusíte ničeho obávat.

Na zájezdy z nabídky CK ALEXANDRIA na léto 2020, zakoupené již dříve i ty zakoupené od dnešního dne, se nově vztahuje možnost změny zájezdu zcela zdarma, a to až do 30. dne před odletem či odjezdem.

Zákazník je oprávněn navrhnout písemně CK bezplatnou změnu Smlouvy o zájezdu spočívající ve změně zájezdu (termínu odjezdu/odletu, délky pobytu, destinace, hotelu, místa odjezdu/odletu a příjezdu/příletu), a to za následujících podmínek:

 • zákazník tak učiní (doručí návrh CK) nejpozději 30 dní před termínem zahájení zájezdu,
 • musí se jednat o zájezd na léto 2020 – Letecké zájezdy nebo na léto 2020 - Zájezdy vlastní a autobusovou dopravou,
 • nesmí se jednat o zájezd, kde let je provozován na pravidelných linkách,
 • nesmí se jednat o zájezdy, které nepořádá CK Alexandria,
 • nesmí dojít ke změně počtu platících osob,
 • nový zájezd musí být v minimálně stejné ceně,
 • na nový zájezd bude účtována cena platná ke dni změny,
 • v případě, že cena nového zájezdu bude vyšší, než cena původního zájezdu, je zákazník povinen tento rozdíl doplatit před odjezdem na zájezd (bezplatná změna Smlouvy o zájezdu se vztahuje jen k částce, kterou uhradil zákazník za původní zájezd),
 • bezplatnou změnu Smlouvy o zájezdu lze využit jen jednou.

CK si vyhrazuje právo o návrhu zákazníka rozhodnout (tj. přijmout návrh na změnu Smlouvy o zájezdu na základě posouzení, zda jsou splněny všechny podmínky uvedené výše, anebo nebrání-li tomu jiná okolnost) a své rozhodnutí zákazníkovi sdělit. Pokud s návrhem souhlasí, zašle zákazníkovi vhodným způsobem akceptaci návrhu změny Smlouvy o zájezdu a stanoví podmínky pro uzavření změny Smlouvy o zájezdu (např. doplatek ceny atd., a to v případě uvedeném výše). Pokud návrh neakceptuje, sdělí tuto skutečnost (bez nutnosti odůvodnění) vhodným způsobem zákazníkovi. Pokud zákazníkovi CK nesdělí své rozhodnutí do pěti dnů od doručení návrhu zákazníka, má se za to, že CK návrh odmítla.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
LÉTO 2020 - SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP

Zakoupíte-li si zájezd z nabídky CK Alexandria na léto 2020 do 15. 4. 2020 získáte slevu za včasný nákup. K získání slevy za včasný nákup Vám stačí zaplatit jen zálohu.
Platnost a výši slevy určuje výhradně CK. Výše slevy může CK měnit, avšak nikoliv u již zakoupených nebo rezervovaných zájezdů. Slevy se neposkytují osobám na přistýlce, z nepovinných příplatků (např. příplatku za stravu, za nestandardní typy pokojů, za jednolůžkový pokoj apod.) a u speciálních nabídek a akcí (např. Senior program 55PLUS, Dvě děti zcela zdarma apod.). Výjimku tvoří akce Dítě zcela zdarma, u které lze uplatnit slevu za včasný nákup (pouze ve vybraných termínech). Slevy nelze kombinovat a lze uplatnit vždy jen jednu z nich, pokud není uvedeno jinak.

Na zájezdy z nabídky CK Alexandria na léto 2020 lze poskytnout (kromě slevy za včasný nákup) odměnu za platbu on-line a e-slevu. Při úhradě zájezdu z nabídky CK Alexandria na léto 2020 lze akceptovat hodnotové poukázky (např. Sodexo apod.) nebo slevové kupony (např. šeky ALEXANDRIA Bonus Klubu).

Aktuální cenu zájezdu (nebo také „celkovou cenu“ dle zák. č. 159/1999 Sb.) najdete vždy na těchto www stránkách. Celková cena zájezdu je konečná, nebude se u již zakoupených nebo rezervovaných zájezdů měnit, dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, a ani, dojde-li ke zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu.

Katalogové ceny a kompletní ceník všech našich zájezdu naleznete v elektronické podobě na těchto www stránkách v sekci Katalogy (zde.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Dětské slevy

Pro Vaše děti na přistýlce (v doprovodu dvou osob na pevném lůžku) nabízíme široký výběr zájezdů se speciálními dětskými slevami*.

DÍTĚ ZCELA ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku poletí ve všech termínech a po celou sezonu zcela zdarma.
Akci „DÍTĚ ZCELA ZDARMA“ lze kombinovat pouze se slevou za včasný nákup, a to pouze ve vybraných termínech (výjimku tvoří odměna za platbu on-line a e-sleva, lze poskytnout), nelze kombinovat s žádnou další slevou, akcí či speciální nabídkou (např. Senior program 55PLUS). Při úhradě zájezdu z nabídky CK Alexandria na léto 2020 lze akceptovat hodnotové poukázky (např. Sodexo apod.) nebo slevové kupony (např. šeky ALEXANDRIA Bonus Klubu). Počet míst je limitován.

DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA – Vaše děti na přistýlkách v doprovodu dvou osob na pevném lůžku poletí ve všech termínech a po celou sezonu zcela zdarma.
Akci „DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA“ nelze kombinovat s žádnou slevou (např. se slevou za včasný nákup apod.), akcí či speciální nabídkou (např. SENIOR PROGRAM 55PLUS) a ani nelze využít současně s úhradou zájezdu slevovými kupony. Lze poskytnout pouze odměnu za platbu on-line a e-slevu a uplatnit šeky ALEXANDRIA BONUS KLUBU a hodnotové poukázky (např. Sodexo poukázky apod.). Počet míst je limitován.

DÍTĚ POBYT ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku má ve všech termínech a po celou sezonu pobyt zdarma, zaplatíte pouze zvýhodněnou cenu letenky. Slevy se neposkytují osobám na přistýlce.

DÍTĚ POBYT a STRAVA ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku má ve všech termínech a po celou sezonu pobyt a příslušnou stravu zdarma, zaplatíte pouze zvýhodněnou cenu letenky. Slevy se neposkytují osobám na přistýlce.

Děti do 2 let věku (děti, které v době návratu uvedený věk nedovršily) bez nároku na lůžko v hotelu a sedačku v letadle jsou zcela zdarma (není-li u dané destinace uvedeno jinak).
Aktuální cenu zájezdu (nebo také „celkovou cenu“ dle zák. č. 159/1999 Sb.) a informace o volných místech pro děti zcela zdarma naleznete vždy na těchto www stránkách. Ceny zájezdů můžete zjistit i ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA, prodejnách ALEXANDRIA PARTNER, u všech autorizovaných prodejců CK ALEXANDRIA či telefonicky na 270 007 007.

*/ Věk dítěte, do kterého je možné slevu poskytnout, se u jednotlivých hotelů liší. Najdete jej vždy v detailu daného hotelu. Slevu pro děti do určitého věku lze poskytnout pouze před dovršením daného věku dítěte (např. na slevu pro dítě na přistýlce od 2 do 14 let má nárok pouze dítě, kterému v době návratu ze zájezdu ještě nebylo 14 let).

Pro více informací nás můžete kontaktovat zde.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Dospělé osoby na přistýlkách za zvýhodněnou cenu

Pro dospělé osoby na přistýlkách (v doprovodu dvou osob na pevném lůžku) nabízíme zvýhodněné ceny (od 7 990 Kč) ve vybraných ubytovacích kapacitách. Zájezdy se zvýhodněnou cenou pro dospělé osoby na přistýlkách.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Dotované zájezdy pro seniory - Senior program 55PLUS (SLEVA 50%)

Ve vybraných termínech speciální sleva 50% pro druhou (u vícelůžkových kapacit vždy poslední) osobu starší 55 let na pevném lůžku nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji za zvýhodněnou cenu pro osobu starší 55 let.

SENIOR PROGRAM 55PLUS je možné uplatnit pro osobu starší 55 let, i pokud s ní cestují osoby, které uvedený věk nedovršily. Akci SENIOR PROGRAM 55PLUS nelze kombinovat s žádnou jinou slevou (výjimku tvoří odměna za platbu on-line a e-sleva, které lze poskytnout) či akcí a nelze využít současně s úhradou zájezdu hodnotovými poukázkami nebo slevovými kupony (nelze uplatnit ani šeky Alexandria Bonus Klubu). Za dotované zájezdy z nabídky SENIOR PROGRAM 55PLUS nevzniká nárok na šeky Alexandria Bonus Klubu pro žádnou z osob uvedených ve Smlouvě o zájezdu. Sleva 50% je limitována počtem míst, bude-li počet míst naplněn, CK speciální slevu 50% sníží (do budoucna, nikoliv zpětně), případně zruší. Aktuální výše speciální slevy v rámci senior programu je uvedena na těchto www stránkách. Seznam hotelů kde můžete využít Senior program 55PLUS najdete zde.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Animační programy:

Klubové hotely Alexandria patří již léta mezi největší hity v naší nabídce a každoročně vzbuzují mezi Vámi, našimi klienty, ohromný ohlas a velké nadšení. Kromě spousty dalších výhod a lákadel v nich na Vás čekají naši čeští animátoři s programem plným zábavy pro děti i dospělé. Animační programy s Karcoolkou a Lexou v Alexandria Club hotelech, to jsou:

 • profesionální české animační týmy
 • bohaté animační programy pro děti i dospělé v češtině
 • Karcoolčiny dětské kluby v češtině
 • sportovní i nesportovní aktivity a soutěže o ceny
 • aquaerobic, čas pro fitness, zumba
 • zábavné hry, výtvarné kurzy, kulturní programy
 • večerní zábava pro děti i rodiče
ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
E-SLEVA@

Máme pro Vás další slevu!
Ke slevám za včasný nákup, dětem zcela zdarma, odměně za platbu on-line a dalším slevám a výhodám jsme pro Vás připravili další slevu, kterou od nás můžete nyní získat. E-sleva@ je časově omezená akční sleva, kterou získáte velmi jednoduše. Stačí si vybrat některý ze zájezdů označených logem a při kalkulaci Vámi vybraného zájezdu zadat e-mailovou adresu, udělit cestovní kanceláři ALEXANDRIA a.s. souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a e-slevu si aktivovat.

Postup pro získání e-slevy:
Vše je velmi jednoduché. Hledejte logo u jednotlivých hotelů, vyberte si termín dle svých preferencí a klikněte na zelené tlačítko Rezervovat. Po zadání požadovaného počtu osob a jejich věků Vám v uvedené kalkulaci nabídneme možnost aktivovat si další slevu. Stačí zadat e-mailovou adresu a e-slevu aktivovat.

Akce platí do odvolání (včetně), týká se pouze objednávek uzavřených od 1. 10. 2019 do odvolání a nelze uznat se zpětnou platností.

Akci lze uplatnit:
 • při prodeji všech zájezdů označených logem
 • i pokud cestuje pouze jedna osoba.

Akci lze využit současně:
 • se slevou za včasný nákup,
 • s odměnou za platbou on-line,
 • se slevou pro členy Alexandria bonus klubu (14%),
 • s akcí Dítě zcela zdarma,
 • s akcí Dvě děti zcela zdarma,
 • s programem Senior 55PLUS,
 • s akcí Záloha jen 990 Kč,
 • s úhradou zájezdu hodnotovými poukázkami nebo slevovými kupony (např. šeky ALEXANDRIA BONUS KLUBU).

Akci nelze kombinovat:
 • s žádnou další slevou
 • se speciálními nabídkami (např. pro školy, pro zaměstnance firem, státní správy apod.)

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Odměna za platbu on-line

Odměnu za platbu on-line získáte za provedení kompletní rezervace zájezdu a on-line platby (platební kartou nebo převodem z účtu na účet) zálohy nebo celé částky (v případě rezervace ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem).

Výše odměny za platbu on-line se řídí následujícími pravidly:
Odměna za platbu on-line 500 Kč – cena zájezdu za osobu 14 000 Kč a více.
Odměna za platbu on-line 400 Kč – cena zájezdu za osobu od 11 000 do 13 999 Kč.
Odměna za platbu on-line 300 Kč – cena zájezdu za osobu od 9 000 do 10 999 Kč.
Odměna za platbu on-line 200 Kč – cena zájezdu za osobu od 7 000 do 8 999 Kč.
Odměna za platbu on-line 100 Kč – cena zájezdu za osobu od 2 000 do 6 999 Kč.

Odměnu za platbu on-line získá každá platící osoba (včetně dětí a osob na přistýlkách) za podmínek, že celková cena zájezdu je vyšší než 2 000 Kč.

Jak získat odměnu za platbu on-line v rámci webových stránek CK Alexandria?

 • vybrat hotel a termín
  (vybráním hotelu s následným výběrem termínu Vaší dovolené můžete začít svou rezervaci kliknutím na zelené tlačítko rezervovat)
 • zadat počet osob a jejich věk
  (zadáním věku všech účastníků zájezdu Vám bude nabídnut výběr ubytovacích kapacit - počet a typ)
 • vyplnit kompletní rezervaci
  (v dalším kroku rezervace zvolíte možnost Konečná cena včetně odměny za platbu on-line a vyplníte kompletní rezervační formulář. Tento krok Vám zabere jen pár minut. Kliknutím na zelené tlačítko zaplatit a objednat se přesunete do kroku Platba)
 • provést on-line platbu
  (v kroku Platba si zvolíte jednu z on-line platebních metod a zadáte výši úhrady. Následným kliknutím na tlačítko Zaplatit budete přesměrování do zabezpečeného platebního rozhraní, kde provedete platbu)
 • potvrzení objednávky
  (po provedení platby za zájezd budete přesměrování zpět na stránky www.alexandria.cz, kde v přehledu plateb uvidíte připsanou platbu za zájezd, uvidíte ji i v návrhu Smlouvy o zájezdu, která Vám byla zaslána na Váš e-mail. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat v nejbližší době)
ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Poučení o cookies