Covid-19: aktuální cestovatelské informace a pravidla >> 

Smlouva o zájezdu, Smluvní podmínky a další dokumenty

Pokud si chcete objednat zájezd online, pak si přečtěte tento návod.

1. Rezervace

Rezervaci konkrétního termínu lze provést osobně, telefonicky, e-mailem nebo on-line prostřednictvím internetu. Rezervace platí 5 dní (pokud CK nestanoví jinak). V případě, že v této lhůtě neuzavřete Smlouvu o zájezdu, rezervace zaniká.

2. Informace k zájezdu

Předtím než učiníte závaznou objednávku, nebo před uzavřením Smlouvy o zájezdu, pečlivě si prostudujte informace k zájezdu na závazném formuláři (dle § 9a zák. č. 159/1999 Sb.).

Formulář pro případ, že učiníte svou závaznou objednávku (resp. než uzavřete Smlouvu o zájezdu) v provozovně CK či v provozovně autorizovaného prodejce, najdete zde.
Formulář pro případ, že učiníte svou závaznou objednávku (resp. než uzavřete Smlouvu o zájezdu) online, najdete zde

3. Smlouva o zájezdu

Pokud nerezervujete online, můžete Smlouvu o zájezdu vyplnit ručně.
Formulář si můžete stáhnout zde:

Vyplňte prosím označená pole a dbejte na jejich správnost.

4. Podmínky účasti na zájezdu

Podmínkou účasti na zájezdu je dodržování nejen zákonných norem, ale i podmínek stanovených Smlouvou o zájezdu (včetně jejích součástí), přepravních podmínek jednotlivých dopravců, ale i hotelových a ubytovacích řádů a hygienických předpisů. Přečtěte si, prosím, pečlivě podmínky účasti na zájezdu, které jsou uvedené ve Smlouvě o zájezdu, Smluvních podmínkách CK ALEXANDRIA a. s (kliknutím zde), v Důležitých informacích o organizaci dopravy, ubytování (kliknutím zde), v Důležitých informacích a podmínek pro účast na zájezdu CK ALEXANDRIA a.s. v souvislosti s pandemií nebo jinou epidemií způsobenou virovým či jiným infekčním onemocněním (kliknutím zde), v Informacích a přístupech k osobním údajům (kliknutím zde) a v dokumentu s informacemi o předávání osobních údajů do třetích zemí (cestuje-li zákazník do zemí mimo EU, kliknutím zde). Všechny tyto dokumenty tvoří nedílnou součást Smlouvy o zájezdu a jsou pro zákazníka a CK závazné.

5. Uzavření Smlouvy o zájezdu

Smluvní poměr mezi zákazníkem a CK vzniká a je účinný uzavřením Smlouvy o zájezdu mezi zákazníkem (objednavatelem) a CK (případně zplnomocněnou osobou - smluvním partnerem CK). Smlouva o zájezdu se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy zákazník ve lhůtě určené CK závazně přijme nabídku zájezdu CK (tj. zejména podpisem předložené Smlouvy o zájezdu, zakliknutím pole „závazná objednávka“ v online rezervačním systému, či jiným výslovným souhlasem zákazníka s nabídkou CK zachyceným v emailové či jiné komunikaci).

6. Způsob úhrady (údaj o způsobu platby, časovém rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do celkové ceny)

Naše CK nabízí svým zákazníkům několik možností úhrady celkové ceny:

 1. bezhotovostní způsob platby
  • bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu 4364362/0800, Česká spořitelna, a.s., Praha 4,
  • platební kartou na pobočce nebo on-line na www.alexandria.cz.
 2. v hotovosti (ale jen do výše stanovené zákonem o omezení plateb v hotovosti, tj. aktuálně 270 000 Kč) Zaplatíte-li celkovou cenu zájezdu (dále jen cenu zájezdu) nebo zálohu (zálohy) a doplatek přímo v naší CK, naše CK Vám vydá doklad o zaplacení.
Zálohy na osobu činí (není-li ve Smlouvě o zájezdu uvedeno jinak):
 • první záloha - 7 000 Kč za každého účastníka zájezdu, dospělou osobu a 3 000 Kč za každé dítě. První záloha je splatná při uzavření Smlouvy o zájezdu zákazníkem (i za osoby, v jejichž prospěch byla Smlouva uzavřena).
 • druhá záloha - doplacení celkové ceny zájezdu do výše 50%. Druhá záloha, je splatná nejpozději do 31. března,
Bude-li Smlouva o zájezdu uzavřena po 31. březnu činí záloha 50 % celkové ceny.
Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v době méně než 60 dní do začátku zájezdu, musí být uhrazena celá cena zájezdu.
U zájezdů v celkové ceně do 10 000 Kč činí záloha 50 % celkové ceny.
U zájezdů na zvláštní objednávku (individuální, na vyžádání) je CK oprávněna požadovat zaplacení zálohy ve výši až 100 % celkové ceny.

Doplatek musí naše CK obdržet nejpozději 60 dnů před začátkem zájezdu. V případě, že naše CK v této lhůtě doplatek neobdrží, může být Vaše místo v zájezdu obsazeno náhradníky, přičemž se bude dále postupovat podle Smluvních podmínek CK Alexandria.

V případě sjednání služeb poskytovaných třetí stranou (pojištění, parkování, služby SMARTWINGS aj.) je cena těchto služeb připočtena k celkové ceně zájezdu a jejich úhrada je splatná ihned po jejím sjednání (i v rámci Smlouvy o zájezdu).

U plateb vždy uvádějte variabilní symbol, kterým je číslo Vaší Smlouvy o zájezdu (číslo Vaší rezervace). Bez správně uvedeného variabilního symbolu nemůže být platba zaúčtována.

Pokud zákazník uhradí na základě vlastního rozhodnutí jakoukoli část ceny zájezdu třetí osobě (např. proviznímu prodejci), bude mít CK jeho povinnost uhradit cenu zájezdu za splněnou až okamžikem, kdy bude cena zájezdu uhrazena, resp. připsána na účet CK. Proto CK doporučuje svým zákazníkům, aby při uzavření Smlouvy o zájezdu prostřednictvím třetích stran (např. prostřednictvím provizního prodejce) provedli kontrolu požadované ceny zájezdu včetně platebních podmínek s cenou a platebními podmínkami požadovanými CK.

V ceně zájezdu je zahrnuto:
 • letecká přeprava včetně letištních a bezpečnostních tax, palivové přirážky a emisního příplatku
 • transfery do pobytového místa a zpět
 • ubytování – počet noclehů a služby dle popisu
 • česky/slovensky mluvící delegát (není-li uvedeno jinak)
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře.
K ceně zájezdu lze na objednávku zákazníka připlatit (nepovinné příplatky):
 • volitelné doplňkové služby
 • doporučený příplatek za komplexní cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a nevyužité dovolené
 • (více informací zde)
  storno/plnění do 50 000 Kč 590 Kč/osoba starší 15 let/pobyt
  storno/plnění do 50 000 Kč 350 Kč/dítě od 0 do 15 let/pobyt
 • doporučený příplatek za cestovní pojištění včetně připojištění EXTRA pro případ onemocněním Covid-19
 • (více informací zde)
  storno/plnění do 50 000 Kč 880 Kč/osoba starší 15 let/pobyt
  storno/plnění do 50 000 Kč 640 Kč/dítě od 0 do 15 let/pobyt
Aktuální informace o cenách zájezdů (nebo také „celkové ceny“ dle zák. č. 159/1999 Sb.) najdete na těchto internetových stránkách. Ceny zájezdů můžete zjistit i ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA, prodejnách ALEXANDRIA PARTNER, u autorizovaných prodejců či telefonicky na 270 007 007.

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře:

Pro zákazníka:

Vyplněnou a podepsanou Smlouvu o zájezdu zašlete e-mailem na rezervace@alexandria.cz nebo poštou na adresu některé z našich značkových poboček.

Pro třetí strany (autorizované prodejce):

Po vyplnění Smlouvy o zájezdu ji zašlete faxem na číslo 222 251 602, e-mailem na smlouva@alexandria.cz nebo poštou na adresu:
CK ALEXANDRIA, 120 00 Španělská 2, Praha 2.

Upozornění pro zákazníky:

Zájezdy z nabídky na léto 2021 – Letecké zájezdy
Pro výpočet ceny zájezdu (včetně ceny za dopravu) byla použita cena ropy a leteckého paliva (pohonných hmot) ke dni 28. 9. 2020. Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 28. 9. 2020.

Zájezdy z nabídky na léto 2021 – Zájezdy vlastní a autobusovou dopravou
Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 28. 9. 2020.

Zájezdy z nabídky na zimu a jaro 2020/2021 (Exotika)
Pro výpočet ceny zájezdu byla použita cena ropy a leteckého paliva ke dni 30. 4. 2020. Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 30. 4. 2020.

Zájezdy z nabídky na zimu a jaro 2020/2021 (Lyžařské zájezdy)
Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 31. 7. 2020.

Individuální zájezdy Pro výpočet ceny u individuálních zájezdů bude použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni uzavření Smlouvy o zájezdu.

Nemáte-li prohlížeč PDF souborů, zde si jej můžete stáhnout a nainstalovat:
Acrobat Reader - prohlížeč PDF souborů - velikost souboru cca 25MB!
(soubor si uložte na disk, potom jej dvojím kliknutím spusťte a nainstalujte)

Pokud i přesto budete mít problémy se čtením nebo instalací PDF souborů či Acrobat Readeru, napište nám a naši technici Vám ochotně pomůžou problémy vyřešit k Vaší spokojenosti, případně najdou jiné řešení.
Mailovat můžete na adresu: rezervace@alexandria.cz.

CK ALEXANDRIA Vám děkuje za Vaši přízeň a přeje Vám příjemnou dovolenou u moře.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Poučení o cookies