Covid-19: aktuální cestovatelské informace a pravidla >> 

Informace o cestovním pojištění ERV Evropské pojišťovny

Proč ERV Evropská pojišťovna?

 • Jediní skuteční specialisté na cestovní pojištění
  již 17 let v řadě pojišťovnou s nejlepším cestovním pojištěním dle odborné i laické veřejnosti
 • Rychlá a vysoce profesionální pomoc v nouzi
  vlastní česky hovořící non-stop asistenční službu, jejíž činnost plně řídí
  provozuje Euro-Center na všech kontinentech k řešení nouzových situací přímo v místě pobytu
  její specialisté osobně prověřují úroveň lékařské péče v zahraničí
 • Transparentní přístup ke klientům
  vstřícné a bezkonkurenčně rychlé vyřízení škody do 7 pracovních dnů
 • Spolehlivý partner se silným mezinárodním zázemím
  je součástí největší a nejstarší světové skupiny cestovních pojišťoven
  silné finanční zázemí mateřské Munich Re, jedné z vedoucích světových zajišťoven
  obchodním partnerům poskytuje nejmodernější řešení

Upozornění pro zákazníky:

CK upozorňuje své zákazníky, že je oprávněna poskytovat potřebnou pomoc při řešení pojistných událostí pouze v případě, kdy se jedná o pojištění sjednané u ERV Evropské pojišťovny. Pokud má zákazník sjednané pojištění u jiné pojišťovny, která není ve smluvním vztahu s CK, pak CK nesmí a ani nebude poskytovat pomoc zákazníkům při řešení pojistných událostí, neboť k tomu není oprávněna (s výjimkou rychlé pomoci v nouzi, kterou však není řešení pojistné události).

Novinka: Připojištění EXTRA/ EXTRA+ pro případ onemocnění COVID-19

ERV Evropská přichází s připojištěním, které se vztahuje na řadu problémů spojených s COVID-19. Kromě výloh na léčení platí i při nutnosti zrušení cesty (storna) kvůli osobní preventivní karanténě (připojištění EXTRA+) nebo neplánovaném pozdějším návratu ze zahraničí domů.

Proč si vybrat připojištění Extra?

Na jaké potíže cestujících se pojištění vztahuje Běžné Covid pojištění na trhu Připojištění EXTRA ERV Evropské
EXTRAEXTRA+
Léčebné výlohy Náklady na Vaše léčení při onemocnění Covid-19 ANO ANO ANO
Stornopoplatky
(zrušení cesty z uvedených důvodů)
Vaše onemocnění onemocnění Covid-19 ANO ANO ANO
Osobní karanténa NE NE ANO
Nesplnění zdravotních podmínek pro vycestování NE ANO ANO
Nouzové situace Ubytování na nouzové situace NE ANO ANO
Náklady na zpáteční cestu do vlasti NE ANO ANO

Toto nové připojištění nelze sjednat samostatně, vždy pouze jako doplněk Vašeho stávajícího cestovního pojištění od ERV Evropské pojišťovny, a. s.

Konkrétní situace, kdy připojištění Extra pomůže

 • Jste již v zahraničí a prokáže se u Vás nemoc COVID-19, přičemž Vás umístí do nemocnice nebo karantény.
 • Hygiena nebo odpovědný Úřad Vám kvůli kontaktů s COVID pozitivním nařídí ještě v ČR osobní preventivní karanténu (připojištění EXTRA+).
 • Před zahraniční cestou (ještě v ČR) se u Vás potvrdí onemocnění COVID-19, takže nemůžete vycestovat.
 • Na začátku Vaší dovolené Vás kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu (nejčastěji kontrola na letišti) nevpustí ještě v ČR do letadla a tím přijdete o svůj zájezd.
 • Jste v zahraničí a před nebo při návratu nesplníte zdravotní požadavky nebo Vás umístí do karantény a tím nestihnete svůj původní termín cesty zpět.

O jaké pojištění se jedná?

Připojištění EXTRA/EXTRA+ slouží pro nečekané situace, které mohou nastat Vám či Vašim spolucestujícím v průběhu Vaší cesty z České republiky do zahraničí i před nastoupením. Toto připojištění nelze sjednat samostatně, vždy pouze jako doplněk Vašeho stávajícího cestovního pojištění.

Co je pojištěno?

Varianta Extra obsahuje:
 • léčebné výlohy spojené s léčbou onemocnění COVID-19,
 • zrušení cesty (stornopoplatky) z důvodu:
  - onemocnění COVID-19,
  - nesplnění zdravotních podmínek pro vycestování,
 • znemožnění návratu:
  - náklady na náhradní ubytování,
  - náklady na náhradní cestu.
Varianta Extra+ navíc obsahuje:
 • zrušení cesty i z důvodu osobní preventivní karantény.

Co není pojištěno?

 • úmyslné jednání,
 • chronické nemoci,
 • požití či požívání alkoholu, omamných či psychotropních látek,
 • duševní poruchy či psychická onemocnění,
 • cesty do oblastí nedoporučených MZV či válečných,
 • vyšší moc a jiné neodvratitelné události,
 • plošně nařízená karanténa
 • plošný zásah státní moci nebo veřejné správy.

Existují nějaká další omezení?

 • limity pojistného plnění, případně spoluúčasti,
 • platnost pouze mimo Českou republiku, s výjimkou pojištění zrušení cesty,
 • platnost pouze na situace, které nastanou cestujícím,
 • možnost snížit pojistné plnění u storna o polovinu
  - při cestě do oblasti zařazené do seznamu oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem,
  - při cestě do oblasti, kde politická, zdravotní či jiná situace může vyvolávat obavy z cestování,
 • ukončení platnosti pojištění při změně bezpečnostní situace v destinaci.
 • definice rodinného příslušníka

Co Vám ERV Evropská uhradí?

Limity v Kč Připojištění EXTRA
EXTRA EXTRA+
Rizika Cíl cesty Evropa Svět Evropa Svět
Léčebné výlohy COVID-19 Dle limitů základního pojištění Dle limitů základního pojištění
Stornopoplatky COVID-19*
Stornopoplatky COVID-19* včetně osobní karantény NE NE
Znemožnění návratu Ubytování za nouzové situace 7 500 * 15 000 * 7 500 * 15 000 *
Náklady na zpáteční cestu do vlasti 7 500 * 15 000 * 7 500 * 15 000 *
Cena 290 Kč 590 Kč 540 Kč 1 090 Kč

Vysvětlivka: * - spoluúčast 20%

Zvýhodněné pojištění Alexandria Europe

Exklusivni nabídka

územní platnost: Evropa, Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Izrael a Turecko
(není zahrnuta Česká republika)

Alexandria Europe

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-24 dní):

590 Kč / dospělá osoba
350 Kč / dítě do 15 let

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

5 000 000 Kč

Zubní ošetření

24 000 Kč

Fyzioterapie

120 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

18 000 Kč

Spoluúčast

500 Kč

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

Právní ochrana

200 000 Kč

Zrušení cesty

Úhrada stornopoplatků

50 000 Kč

Spoluúčast

10 - 20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

8 000 Kč

Kompenzace za 1 den

1 000 Kč


Zvýhodněné pojištění Alexandria Europe, včetně připojištění EXTRA pro případ onemocnění Covid-19

Exklusivni nabídka

územní platnost: Evropa, Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Izrael a Turecko
(není zahrnuta Česká republika)

Alexandria Europe

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-24 dní):

880 Kč / dospělá osoba
640 Kč / dítě do 15 let

Léčebné výlohy (včetně výloh na léčbu Covid-19)

Léčebné výlohy

5 000 000 Kč

Zubní ošetření

24 000 Kč

Fyzioterapie

120 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

18 000 Kč

Spoluúčast

500 Kč

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

Právní ochrana

200 000 Kč

Zrušení cesty
(z důvodů onemocnění Covid-19
nebo nesplnění zdravotních
podmínek pro vycestování)

Úhrada stornopoplatků

50 000 Kč

Spoluúčast

20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

8 000 Kč

Kompenzace za 1 den

1 000 Kč

Znemožnění návratu z důvodu umístnění
do karantény kvůli onemocnění Covid-19

Ubytování

7 500 Kč

Doprava

7 500 Kč

Spoluúčast

20%


Zvýhodněné pojištění Alexandria Europe, včetně připojištění EXTRA+ pro případ onemocnění Covid-19

Exklusivni nabídka

územní platnost: Evropa, Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Izrael a Turecko
(není zahrnuta Česká republika)

Alexandria Europe

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-24 dní):

1130 Kč / dospělá osoba
890 Kč / dítě do 15 let

Léčebné výlohy (včetně výloh na léčbu Covid-19)

Léčebné výlohy

5 000 000 Kč

Zubní ošetření

24 000 Kč

Fyzioterapie

120 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

18 000 Kč

Spoluúčast

500 Kč

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

Právní ochrana

200 000 Kč

Zrušení cesty
(z důvodů onemocnění Covid-19 včetně osobní karantény
nebo nesplnění zdravotních
podmínek pro vycestování)

Úhrada stornopoplatků

50 000 Kč

Spoluúčast

20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

8 000 Kč

Kompenzace za 1 den

1 000 Kč

Znemožnění návratu z důvodu umístnění
do karantény kvůli onemocnění Covid-19

Ubytování

7 500 Kč

Doprava

7 500 Kč

Spoluúčast

20%


Zvýhodněné pojištění Alexandria Europe – speciální nabídka

územní platnost: Evropa, Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Izrael a Turecko
(není zahrnuta Česká republika)

Alexandria Europe

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-5 dní):

350 Kč / dospělá osoba
200 Kč / dítě do 15 let

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy

5 000 000 Kč

Zubní ošetření

24 000 Kč

Fyzioterapie

120 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

18 000 Kč

Spoluúčast

500 Kč

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

Právní ochrana

200 000 Kč

Zrušení cesty

Úhrada stornopoplatků

50 000 Kč

Spoluúčast

10 - 20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

8 000 Kč

Kompenzace za 1 den

1 000 KčZvýhodněné pojištění Alexandria Europe (speciální nabídka) včetně připojištění EXTRA pro případ onemocnění Covid-19

územní platnost: Evropa, Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Izrael a Turecko
(není zahrnuta Česká republika)

Alexandria Europe

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-5 dní):

640 Kč / dospělá osoba
490 Kč / dítě do 15 let

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy (včetně výloh na léčbu Covid-19)

5 000 000 Kč

Zubní ošetření

24 000 Kč

Fyzioterapie

120 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

18 000 Kč

Spoluúčast

500 Kč

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

Právní ochrana

200 000 Kč

Zrušení cesty
(z důvodů onemocnění Covid-19
nebo nesplnění zdravotních
podmínek pro vycestování)

Úhrada stornopoplatků

50 000 Kč

Spoluúčast

20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

8 000 Kč

Kompenzace za 1 den

1 000 Kč

Znemožnění návratu z důvodu umístnění
do karantény kvůli onemocnění Covid-19

Ubytování

7 500 Kč

Doprava

7 500 Kč

Spoluúčast

20%Zvýhodněné pojištění Alexandria Europe (speciální nabídka) včetně připojištění EXTRA+ pro případ onemocnění Covid-19

územní platnost: Evropa, Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Izrael a Turecko
(není zahrnuta Česká republika)

Alexandria Europe

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-5 dní):

890 Kč / dospělá osoba
740 Kč / dítě do 15 let

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy (včetně výloh na léčbu Covid-19)

5 000 000 Kč

Zubní ošetření

24 000 Kč

Fyzioterapie

120 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

18 000 Kč

Spoluúčast

500 Kč

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

Právní ochrana

200 000 Kč

Zrušení cesty
(z důvodů onemocnění Covid-19 včetně osobní karantény
nebo nesplnění zdravotních
podmínek pro vycestování)

Úhrada stornopoplatků

50 000 Kč

Spoluúčast

20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

8 000 Kč

Kompenzace za 1 den

1 000 Kč

Znemožnění návratu z důvodu umístnění
do karantény kvůli onemocnění Covid-19

Ubytování

7 500 Kč

Doprava

7 500 Kč

Spoluúčast

20%


Zvýhodněné pojištění Winter Optimal a Winter Optimal Plus

územní platnost: Evropa (není zahrnuta Česká republika)

Pojištění

Optimal

Optimal Plus

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 3 dní):

190 Kč

490 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 4 dní):

240 Kč

540 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 6 dní):

350 Kč

650 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 10 dní):

490 Kč

790 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 15 dní):

590 Kč

890 Kč

Léčebné výlohy

 

Optimal

Optimal Plus

Léčebné výlohy

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

Zubní ošetření

24 000 Kč

24 000 Kč

Fyzioterapie

120 000 Kč

120 000 Kč

Kompenzace pobytu v nemocnici

20 000 Kč

20 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Náklady na pohřeb

150 000 Kč

150 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

40 000 Kč

40 000 Kč

Odpovědnost

Škoda na zdraví

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

Právní ochrana

200 000 Kč

200 000 Kč

Zrušení cesty

Úhrada stornopoplatků

30 000 Kč

30 000 Kč

Zimní sporty

Škoda na zimním vybavení

10 000 Kč

10 000 Kč

Nájem náhradního vybavení

5 000 Kč

5 000 Kč

Prodloužení pobytu - lavina

20 000 Kč

20 000 Kč

Nevyužitá zimní dovolená

10 000 Kč

10 000 Kč

Cesty autem

Nepojízdnost a odcizení

10 000 Kč

10 000 Kč

Náhradní doprava a ubytování

20 000 Kč

20 000 Kč

Spoluúčast při nehodě

5 000 Kč

5 000 Kč

Rizikové sporty

Provozování rizikových sportů

Ne

AnoZvýhodněné pojištění Winter Optimal a Winter Optimal Plus včetně připojištění EXTRA pro případ onemocnění COVID-19

územní platnost: Evropa (není zahrnuta Česká republika)

Pojištění

Optimal

Optimal Plus

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 3 dní):

480 Kč

780 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 4 dní):

530 Kč

830 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 6 dní):

640 Kč

940 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 10 dní):

780 Kč

1080 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 15 dní):

880 Kč

1180 Kč

Léčebné výlohy

 

Optimal

Optimal Plus

Léčebné výlohy

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

Zubní ošetření

24 000 Kč

24 000 Kč

Fyzioterapie

120 000 Kč

120 000 Kč

Kompenzace pobytu v nemocnici

20 000 Kč

20 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Náklady na pohřeb

150 000 Kč

150 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

40 000 Kč

40 000 Kč

Odpovědnost

Škoda na zdraví

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

Právní ochrana

200 000 Kč

200 000 Kč

Zrušení cesty

Úhrada stornopoplatků

30 000 Kč

30 000 Kč

Zimní sporty

Škoda na zimním vybavení

10 000 Kč

10 000 Kč

Nájem náhradního vybavení

5 000 Kč

5 000 Kč

Prodloužení pobytu - lavina

20 000 Kč

20 000 Kč

Nevyužitá zimní dovolená

10 000 Kč

10 000 Kč

Cesty autem

Nepojízdnost a odcizení

10 000 Kč

10 000 Kč

Náhradní doprava a ubytování

20 000 Kč

20 000 Kč

Spoluúčast při nehodě

5 000 Kč

5 000 Kč

Rizikové sporty

Provozování rizikových sportů

Ne

Ano

Zrušení cesty
(z důvodů onemocnění Covid-19
nebo nesplnění zdravotních
podmínek pro vycestování)

Spoluúčast

20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

8 000 Kč

Kompenzace za 1 den

1 000 Kč

Znemožnění návratu z důvodu umístnění
do karantény kvůli onemocnění Covid-19

Ubytování

7 500 Kč

Doprava

7 500 Kč

Spoluúčast

20%Zvýhodněné pojištění Winter Optimal a Winter Optimal Plus včetně připojištění EXTRA+ pro případ onemocnění COVID-19

územní platnost: Evropa (není zahrnuta Česká republika)

Pojištění

Optimal

Optimal Plus

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 3 dní):

730 Kč

1030 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 4 dní):

780 Kč

1080 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 6 dní):

890 Kč

1190 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 10 dní):

1030 Kč

1330 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (do 15 dní):

1130 Kč

1430 Kč

Léčebné výlohy

 

Optimal

Optimal Plus

Léčebné výlohy

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

Zubní ošetření

24 000 Kč

24 000 Kč

Fyzioterapie

120 000 Kč

120 000 Kč

Kompenzace pobytu v nemocnici

20 000 Kč

20 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Náklady na pohřeb

150 000 Kč

150 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

40 000 Kč

40 000 Kč

Odpovědnost

Škoda na zdraví

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 500 000 Kč

1 500 000 Kč

Právní ochrana

200 000 Kč

200 000 Kč

Zrušení cesty

Úhrada stornopoplatků

30 000 Kč

30 000 Kč

Zimní sporty

Škoda na zimním vybavení

10 000 Kč

10 000 Kč

Nájem náhradního vybavení

5 000 Kč

5 000 Kč

Prodloužení pobytu - lavina

20 000 Kč

20 000 Kč

Nevyužitá zimní dovolená

10 000 Kč

10 000 Kč

Cesty autem

Nepojízdnost a odcizení

10 000 Kč

10 000 Kč

Náhradní doprava a ubytování

20 000 Kč

20 000 Kč

Spoluúčast při nehodě

5 000 Kč

5 000 Kč

Rizikové sporty

Provozování rizikových sportů

Ne

Ano

Zrušení cesty
(z důvodů onemocnění Covid-19 včetně osobní karantény
nebo nesplnění zdravotních
podmínek pro vycestování)

Spoluúčast

20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

8 000 Kč

Kompenzace za 1 den

1 000 Kč

Znemožnění návratu z důvodu umístnění
do karantény kvůli onemocnění Covid-19

Ubytování

7 500 Kč

Doprava

7 500 Kč

Spoluúčast

20%Zvýhodněné pojištění HolidayPass a HolidayPass Plus

územní platnost: celý svět (není zahrnuta Česká republika)

HolidayPass

Holiday PassPlus

Storno cesty
do 40 000 Kč

Storno cesty
do 80 000 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-24 dní):

1 323 Kč

2 023 Kč

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

5 400 000 Kč
24 000 Kč
120 000 Kč

5 400 000 Kč
24 000 Kč
120 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

400 000 Kč

400 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

30 000 Kč

30 000 Kč

Zpoždění zavazadel

10 000 Kč

10 000 Kč

2 000 Kč*

2 000 Kč*

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

Škoda na majetku

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Zrušení cesty

Úhrada stornopoplatků

40 000 Kč

80 000 Kč

Spoluúčast

10 - 20 %

10 - 20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

20 000 Kč

20 000 Kč

Kompenzace za 1 den

2 000 Kč

2 000 Kč

Odjezd

Zmeškání

5 000 Kč

5 000 Kč

Zpoždění

5 000 Kč
1 000 Kč**

5 000 Kč
1 000 Kč**

Právní ochrana

Náklady na právní zastoupení

200 000 Kč

200 000 Kč

Zimní sportování

ano

ano


Vysvětlivky:
*/ 2 000 Kč za jednu hodinu zpoždění delšího než šest hodin
**/ 1 000 Kč za šest hodin zpoždění

Zvýhodněné pojištění HolidayPass a HolidayPass Plus včetně připojištění EXTRA pro případ onemocnění Covid-19

územní platnost: celý svět (není zahrnuta Česká republika)

HolidayPass

Holiday PassPlus

Storno cesty
do 40 000 Kč

Storno cesty
do 80 000 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-24 dní):

1 913 Kč

2 613 Kč

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy (včetně výloh na léčbu Covid-19)
Zubní ošetření
Fyzioterapie

5 400 000 Kč
24 000 Kč
120 000 Kč

5 400 000 Kč
24 000 Kč
120 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

400 000 Kč

400 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

30 000 Kč

30 000 Kč

Zpoždění zavazadel

10 000 Kč

10 000 Kč

2 000 Kč*

2 000 Kč*

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

Škoda na majetku

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Zrušení cesty
(z důvodu onemocnění Covid-19
nebo nesplnění zdravotních
podmínek pro vycestování)

Úhrada stornopoplatků

40 000 Kč

80 000 Kč

Spoluúčast

20 %

20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

20 000 Kč

20 000 Kč

Kompenzace za 1 den

2 000 Kč

2 000 Kč

Odjezd

Zmeškání

5 000 Kč

5 000 Kč

Zpoždění

5 000 Kč
1 000 Kč**

5 000 Kč
1 000 Kč**

Právní ochrana

Náklady na právní zastoupení

200 000 Kč

200 000 Kč

Zimní sportování

ano

ano

Znemožnění návratu z důvodu umístnění
do karantény kvůli onemocnění Covid-19

Ubytování

7 500 Kč

Doprava

7 500 Kč

Spoluúčast

20%


Vysvětlivky:
*/ 2 000 Kč za jednu hodinu zpoždění delšího než šest hodin
**/ 1 000 Kč za šest hodin zpoždění

Zvýhodněné pojištění HolidayPass a HolidayPass Plus včetně připojištění EXTRA+ pro případ onemocnění Covid-19

územní platnost: celý svět (není zahrnuta Česká republika)

HolidayPass

Holiday PassPlus

Storno cesty
do 40 000 Kč

Storno cesty
do 80 000 Kč

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-24 dní):

2413 Kč

3113 Kč

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy (včetně výloh na léčbu Covid-19)
Zubní ošetření
Fyzioterapie

5 400 000 Kč
24 000 Kč
120 000 Kč

5 400 000 Kč
24 000 Kč
120 000 Kč

Asistenční služby

Aktivní asistence

neomezeně

neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Repatriace tělesných ostatků

1 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Náklady na opatrovníka

150 000 Kč

150 000 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

400 000 Kč

400 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

30 000 Kč

30 000 Kč

Zpoždění zavazadel

10 000 Kč

10 000 Kč

2 000 Kč*

2 000 Kč*

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

6 000 000 Kč

6 000 000 Kč

Škoda na majetku

3 000 000 Kč

3 000 000 Kč

Zrušení cesty
(z důvodu onemocnění Covid-19
včetně osobní karantény
nebo nesplnění zdravotních
podmínek pro vycestování)

Úhrada stornopoplatků

40 000 Kč

80 000 Kč

Spoluúčast

20 %

20 %

Přerušení cesty

50 000 Kč

50 000 Kč

Nevyužitá dovolená

20 000 Kč

20 000 Kč

Kompenzace za 1 den

2 000 Kč

2 000 Kč

Odjezd

Zmeškání

5 000 Kč

5 000 Kč

Zpoždění

5 000 Kč
1 000 Kč**

5 000 Kč
1 000 Kč**

Právní ochrana

Náklady na právní zastoupení

200 000 Kč

200 000 Kč

Zimní sportování

ano

ano

Znemožnění návratu z důvodu umístnění
do karantény kvůli onemocnění Covid-19

Ubytování

7 500 Kč

15 000 Kč

Doprava

7 500 Kč

15 000 Kč

Spoluúčast

20%

20%


Vysvětlivky:
*/ 2 000 Kč za jednu hodinu zpoždění delšího než šest hodin
**/ 1 000 Kč za šest hodin zpoždění

Zvýhodněné pojištění Holiday Domestic a Holiday DomesticWinter

územní platnost: Česká republika

Holiday Domestic

Holiday DomesticWinter

Částka za pojištění na osobu a pobyt (1-24 dní):

158 Kč

230 Kč

Úraz

Trvalé následky úrazu

180 000 Kč

180 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

100 000 Kč

100 000 Kč

Osobní věci

Škoda na osobních věcech

10 000 Kč

10 000 Kč

Spoluúčast

500 Kč

500 Kč

Odpovědnost za škodu

Škoda na zdraví

2 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Škoda na majetku

1 000 000 Kč

500 000 Kč

Zrušení cesty

Úhrada stornopoplatků

25 000 Kč

25 000 Kč

Spoluúčast

20 %

20 %Cestovní pojištění pro individuální pobyty v zahraničí lze zakoupit pouze ve značkových prodejnách CK Alexandria naleznete zde

Pojištění do zahraničí Sbaleno

Pojištění od ERV Evropské pojišťovny pro cesty až do 360 dní.

Pojištění do zahraničí Sbaleno se neomezuje pouze na výlohy na léčení v zahraničí, ale platí i při nutnosti zrušení cesty z důvodu onemocnění COVID-19. Pojištění pomůže, i když se klient nemůže vrátit ze zahraničí v původně plánovaném termínu z důvodu umístění do karantény.

Vybírejte z pěti variant pojištění do zahraničí:

 • S batohem do 28
 • K moři
 • Za poznáním
 • Na lyže
 • Na maximum

Možnosti rozšíření Vašeho pojištění:

 • Zrušení cesty (Storno)
 • Balíček ERV Extra - doplnění o pojištění mnoha dalších a často opomíjených rizik (např. zpoždění zavazadel, zmeškání nebo zpoždění odjezdu či nevyužitá dovolená, pojištění kol, věci zaměstnavatele a náhradního pracovníka, pojištění znemožnění návratu)

Leták Sbaleno
Pojistné podmínky Sbaleno
Informační dokument o pojistném produktu Sbaleno
Leták Storno
Pojistné podmínky - pojištění storna
Informační dokument o pojistném produktu Sbaleno storno


Celoroční cestovní pojištění MultiTrip

Cestovní pojištění MultiTrip je vhodné pro ty, kdo cestují častěji. Jde o první skutečně mobilní cestovní pojištění u nás.

 • neomezený počet cest během roku - jedna cesta smí trvat až 45 dní
 • nejširší pojistná ochrana na českém trhu
 • vztahuje se i na nemoc COVID-19
 • ušetří čas a starosti s řešením pojištění před každou cestou
 • obsahuje pojištění storna
 • zahrnuje i věci patřící zaměstnavateli (firemní notebooky, mobily)
 • lze sjednat kdykoliv s platností na 365 dní

Leták MultiTrip
Pojistné podmínky MultiTrip
Informační dokument o pojistném produktu Multirip


Jak nahlásit škodní událost?

K hlášení škodní události z Vaší dovolené využijte návod jak nahlásit škodní událost nebo vyplňte tento on-line formulář.

Pojištění je nutné uhradit v plné výši nejpozději při doplatku za zájezd. Doporučujeme však pojištění sjednat a uhradit hned při uzavření smlouvy o zájezdu, resp. při zaplacení zálohy. Podrobné znění Pojistných podmínek je k dispozici v cestovní kanceláři a na této stránce.

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty a formuláře:

Pojistné podmínky k cestovnímu pojištění Alexandria Europe a cestovnímu připojištění EXTRA/EXTRA+
Pojistné podmínky k tuzemským zájezdům HolidayDomestic a Holiday DomesticWinter
Pojistné podmínky k exotickým zájezdům - HolidayPass a HolidayPass Plus
Pojistné podmínky k lyžařským zájezdům po Evropě - Winter Optimal a Winter Optimal Plus
Informační dokument o pojistném produktu
Cestovní připojištění EXTRA/EXTRA+ - informační dokument o pojistném produktu
Pravidla poskytnutí prověřené bezplatné zdravotní péče
Škodní protokol - léčebné výlohy
Škodní protokol - odpovědnost za škody
Škodní protokol - zavazadla
Škodní protokol - zrušení cesty (storno)
Předsmluvní informace k pojištění zrušení cesty


K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Poučení o cookies